Používáme tiché kyslíkové generátory, nikoliv vysokotlakové kyslíkové bomby, takže náš produkt je zcela bezpečný, protože kyslík se nikde neskladuje.  Máme k dispozici informace týkající se bezpečného zacházení se zařízením, které mohou být zaslány přímo osobě, odpovědné za bezpečnost dané akce. Naše zařízení už bylo schváleno a provozováno na různých místech po celé České republice.