NE! A existuje proto několik důvodů:

A. Odvětví kyslíkových barů je odvětví rychle rostoucí a jako takové má ceny, které neustále kolísají. Kdybyste podepsali dohodu, budete zavázáni vysokými cenami dané firmy a můžete dopadnout tak, že vás to bude stát desetitisíce za měsíc!

B. Podpis smlouvy nebo licenční dohody nakonec zbavuje firmu její povinnosti poskytovat vám nepřetržitý prvotřídní zákaznický servis.

C. Když podepisujete licenční dohodu, měla by mít veřejnost určité povědomí o značce dané firmy. Pokud běžný člověk firemní značku nerozpozná, pak je ztrátou peněz žádat o licenci. Musíte se zeptat sami sebe, proč tato firma chce, abychom podepsali smlouvu? Podpisem smlouvy nebo licenční dohody se spotřebitel vzdává svých práv.

**Oxygenic vás nikdy nebude žádat o podpis smlouvy nebo vám účtovat předvádění značky Oxygenic. Oxygenic nabízí našim zákazníkům balíčky s obchodními příležitostmi, které vás ve skutečnosti povzbuzují, abyste si založili vlastní značku. Pomáháme vám v tom nabídkou na zakázku dělaných značek na vašem zařízení a marketingových materiálech! Oxygenic má interní marketingový personál, který vytváří loga, webové stránky, marketingový materiál a mnohem víc.