Oxybary poskytují velice vysoké ziskové marže. Vlastníka kyslíkového baru stojí náklady provozu baru asi 2,- Kč na jedno SEZENÍ, které zahrnuje aroma, elektřinu a kyslík (není započítávána práce, protože je to proměnná). Průměrné sezení stojí spotřebitele 60,- Kč za 10 minut, takže majiteli zůstane 58,- Kč ZISK na jedno sezení nebo na jednoho zákazníka! To je důvod, proč jsou Oxygenic Oxybary tak populární coby příležitost k podnikání. S nízkými počáteční náklady lze jednoduše dosaáhnout vysokých ziskových marží. A kolik že si tedy můžete vydělat?…žádné hranice prakticky neexistují.