Při krátkodobém užívání kyslíku neexistují žádná rizika ani vedlejší účinky. American Lung Association (Americká Organizace) prohlásila, že dýchání kyslíku z kyslíkového baru, které není delší jak 30 minut  (za jedno sezení v kyslíkovém baru), nemá žádné škodlivé účinky a neexistuje důkaz, že by kyslík používaný v barech mohl být nebezpečný pro zdraví člověka. Zařízení Oxygenic Oxybary je bezpečné, prospěšné a zdravé!

Upozornění: V lékařské komunitě existuje menší počet lékařů, kteří nabízejí své názory na Oxybary jako na kyslíkovou terapii a na bezpečnost dlouhodobé kyslíkové léčby.  NEexistuje důkaz, že by kyslík používaný v barech mohl pro zdravého člověka představovat jakákoli zdravotní rizika. Oxybary už existují přes 8 let a jsou populární v několika zemích; miliony lidí po celém světě už zažily kyslíková sezení a nevyskytl se ani jeden případ poškození zdraví nebo soudního procesu. Oxybary ale nejsou zamýšleny k léčbě, prevenci ani diagnóze žádného onemocnění.